CZ

RU

EN

Pokud bychom měli mluvit o tom, jakým způsobem vznikla firma Promstal engineering, měli bychom začít u místa, odkud pocházíme. Všichni členové našeho týmu vyrůstali na Jesenicku, což je region, který je v rámci České republiky historicky spjat s výrobou ocelových konstrukcí. Odmalička pro nás tedy bylo přirozené, že ocel představuje optimální konstrukční materiál - tímto principem jsme se řídili již při studiích a následně také v praxi.

 

Vznik naší projekční kanceláře se datuje rokem 2014, kdy jsme zpracovali několik prvních projektů. Naše firma je tvořena talentovanými lidmi s vysokou kvalifikací a praxí v oblasti ocelových konstrukcí. Náš styl práce a přístup k věci spočívá v několika jednoduchých bodech:

 

- našim cílem je nabízet řešení, ne otázky

- projekt je pro nás živý mechanismus, ne jen finální produkt

- snažíme se o čistá a jednoduchá řešení konstrukčních problémů

- řídíme se tím, že úspech našeho zákazníka je i našim úspěchem

- jsme loajální vůči firmě a především vůči zákazníkovi

- základním kamenem úspěchu je konstruktivní spolupráce

 

Při zpracovávání projektů vycházíme z aktuálních normativních postupů, které aplikujeme pomocí nejmodernějších softwarových technologií. Automatizované výpočetní modely vždy konfrontujeme zjednodušenými metodami, abychom si ověřili předpokládanou odezvu konstrukce.

O SPOLEČNOSTI

Jakožto absolventi Fakulty stavební ČVUT v Praze udržujeme blízký vztah s naší domovskou univerzitou. Díky zahraničním stážím, které jsme měli možnost absolvovat, získáváme v této sféře mezinárodní přesah. Naše společnost uzavřela smlouvu o vzájemné spolupráci s katedrou teoretické mechaniky při Polytechnické univerzitě v sibiřském městě Tomsk. V důsledku této spolupráce máme kromě rozvoje našich teoretických znalostí i možnost diskuze s vědeckými pracovníky při řešení složitých výpočetních úloh.

SPOLUPRÁCE S AKADEMICKOU SFÉROU

NAŠI HLAVNÍ PARTNEŘI

Copyright & design 2016   Promstal engineering, s.r.o.

 E-mail:  info@promstal.cz